👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-22 Bedömningsmatris Teknik åk 7-9

Skapad 2020-05-14 11:52 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Järnåkraskolan
Grundskola 7 – 9 Teknik

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  1. identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
  2. identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  3. använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  4. värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  5. analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1. Förklara funktion
Eleven kan beskriva och resonera på ett…
enkelt sätt hur enkla delar fungerar.
utvecklat sätt hur ingående delar fungerar.
välutvecklat sätt hur ingående delar och visar även på andra liknande delar kan fungerar
2. Lösa problem
Eleven kan konstruera genom att undersöka och ...
pröva möjliga idéer till lösningar
pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar
3. Använda begrepp
Eleven kan använda ämnesspecifika begrepp samt gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
4. Värdera teknikval
Eleven kan resonera om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö på ett
enkelt och till viss del underbyggda sätt
välutvecklat och relativt väl underbyggda sätt.
välutvecklat och väl underbyggda sätt
5. Förklara drivkrafter
Eleven kan resonera om hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid
enkla och till viss del underbyggda resonemang
välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang