Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 9 19/20

Skapad 2020-05-14 14:16 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 9 Matematik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Hur väl man visar att man förstår procentbegreppet
Visar grundläggande förståelse för procent
Visar god förståelse för procent
Visar mycket god förståelse för procent
Metoder
Beräkna andelen i procent samt jämförelser och förändring i procent
Visar godtagbara kunskaper om beräkningar av andel i procent
Visar goda kunskaper om beräkningar av andel/förändringar/jämförelser i procent
Visar mycket goda kunskaper om beräkningar av andel/förändringar/jämförelser i procent
Metoder
Beräkna delen och nytt värde vid förändringar
Visar godtagbara kunskaper om beräkningar av delen
Visar goda kunskaper om beräkningar av delen/ nytt värde
Visar mycket goda kunskaper om beräkningar av delen/nytt värde
Metoder
Beräkna det hela (100%)
Visar godtagbara kunskaper om beräkningar av det hela i procent
Visar goda kunskaper om beräkningar av det hela i procent
Visar mycket goda kunskaper om beräkningar av det hela
Resonemang
I vilken utsträckning man kan använda sina kunskaper i olika situationer genom att tolka uppgifter och koppla ihop dem med sina matematikkunskaper och dra slutsatser samt hur avancerat tänkandet är tex i ett eller flera led.
Visar enkla resonemang om procent.
Visar delvis utvecklade resonemang om procent
Visar utvecklade resonemang om procent.
Kommunikation
Hur väl man beskriver sina resonemang och vilken kvalitet man har på det matematiska språket
Lösningarna är möjliga att följa
Lösningarna är lätta att följa och det matematiska språket är godtagbart
Lösningarna är tydliga och det matematiska språket är korrekt och relevant
Problemlösning
I vilken utsträckning man löser problem kopplat till procent utifrån svårighetsgrad på uppgifterna
Löser något enklare problem samt påbörjar något/några på ett sätt som skulle kunna leda till lösning
Löser enklare problem och delvis svårare problem
Löser till större delen alla typer av problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: