Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik - åk 3, 2020

Skapad 2020-05-15 09:18 i Västra Karups skola Båstad
Nationella prov åk 3 matematik 2020
Grundskola 3 Matematik
Innehåll
Förmågor
Ej nått kravnivån
Grön markering visar att eleven inte nått kravnivån för delprovet.
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven nått kravnivån men med låg marginal för delprovet.
Delprovsresultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet
Delprov B
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Enkla tabeller och diagram, sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar samt lösa enkla problem med miniräknare.
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
B
B Kravnivå 11/16
B Kravnivå 14/16
Delprov C
 • Ma
 • Ma
 • Ma
De fyra räknesätten.
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
C
C Kravnivå 11/16
C Kravnivå 14/16
Delprov D
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Beskrivning, mätning, uppskattning och jämförelse av geometriska objekts längd, omkrets samt area.
Begrepp Metod Resonemang Kommunikation
D
D Kravnivå 14/20
D Kravnivå 17/20
Delprov E
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Lösa enkla problem.
Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation
E
E Kravnivå 9/15
E Kravnivå 12/15
Delprov F1
 • Ma
 • Ma
Välja och använda skriftliga räknemetoder - addition.
Metod Kommunikation
F1
F1 Kravnivå 7/10
F1 Kravnivå 9/10
Delprov F2
 • Ma
 • Ma
Välja och använda skriftliga räknemetoder - subtraktion.
Metod Kommunikation
F2
F2 Kravnivå 6/10
F2 Kravnivå 8/10
Delprov G1
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Uppdelning av tal, överslagsräkning och enkla tal i bråkform.
Begrepp Metoder Kommunikation
G1
G1 Kravnivå 10/14
G1 Kravnivå 12/14
Delprov G2
 • Ma
 • Ma
 • Ma
Huvudräkning och likhetstecknets betydelse.
Begrepp Metoder Kommunikation
G2
G2 Kravnivå 9/12
G2 Kravnivå 11/12
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: