Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartikel

Skapad 2020-05-15 11:05 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Behöver förbättras
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Din nyhetsartikel innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp.
Din nyhetsartikel innehåller utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara.
Din nyhetsartikel innehåller välutvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar mellan att beskriva och förklara.
Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett enkelt sätt t ex genom att återberätta händelsen kronologiskt.
Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett utvecklat sätt t ex genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt t ex genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Texten har en passande struktur t ex att du använder rubrik, ingress och brödtext.
Texten är välstrukturerad t ex genom effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Du försöker dela in din text i stycken.
Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel t ex med ett sakligt och neutralt språk och ord som hör till nyhetens ämnesområde.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: