👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-22 Bedömningsmatris Idrott åk 7-9

Skapad 2020-05-15 13:30 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Idrott åk 7-9 Järnåkraskolan
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Mål i kursplanens syfte

1 röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

2 planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

3 genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

4 förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1
Eleven kan i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser anpassa sina rörelser ... ... till aktiviteten och sammanhanget
till viss del
relativt väl
väl
1
Eleven kan i danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassa sina rörelser... ... till takt, rytm och sammanhang
till viss del
relativt väl
väl
2
Eleven kan planera och sätta upp mål, utvärdera och föra ... ... resonemang om påverkan på hälsa och den fysisk förmåga
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
3
Eleven kan planera och genomföra friluftsaktiviteter använda kartor och andra hjälpmedel för att orientera sig i okända miljöer med ...
viss säkerhet
relativt god säkerhet
god säkerhet
4
Eleven kan förebygga skador förutse och ge ... ... beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
enkla
utvecklade
välutvecklade
4
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Endast E-nivå finns.
-
-