Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagnos åk 6 kap 9-11

Skapad 2020-05-16 16:13 i Kärlekens skola Halmstad
Testar hörförståelse, läsförståelse, vokabulär och verbanvändning.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Diagnosen har kollat av hörförståelse, läsförståelse, arbetsområdets vokabulär (ord och fraser), verbanvändning, kunna formulera sig skriftligt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Frukt och beställning på café.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet eller delar av tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsförståelse
Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du läst
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du läst
Arbetsområdets vokabulär
Att formulera sig skriftligt och använda sig av vokabulären för området dvs färger, frukter, fraser för att beställa, veckodagar, djur.
Du har lärt dig en del ord och fraser kan till viss del använda dem korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta orden och fraserna och använder dem huvudsakligen korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta orden och fraserna och använder dem korrekt i meningar.
Arbetsområdets grammatik
Placering av adjektiv, verbet aimer, ne-pas (inte), prepositioner.
Du har lärt dig en del former och kan till viss del använda dem korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta formerna och använder dem huvudsakligen korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta formerna och använda dem korrekt i meningar.
Formulera sig muntligt
Kunna beställa på café.
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en fransktalande förstår utan problem.
Du förmedlar ett innehåll väl (omfattande) och har inga problem att göra dig förstådd på franska.
Formulera sig skriftligt
Formulera frågor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: