Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska skriftlig förmåga

Skapad 2020-05-17 17:23 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Bedömningsmatris Engelska: Skriva
Grundskola 9 Engelska

Bedömningsmatris för den skriftliga förmågan i engelska.

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Begriplighet och tydlighet
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt.
Struktur
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har viss struktur med inledning och avslutning.
Texten har klar struktur med inledning, innehåll och avslutning.
Grammatik
.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär och idiomatik
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Du använder ett varierat ordförråd, anpassat till uppgiften.
Du använder ett avancerat och varierat ordförråd, med idiomatiska uttryck, som passar uppgiften.
Stavning och interpunktion
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. Du följer huvudsakligen skrivreglerna
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen. Du följer med få undantag skrivreglerna.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel. Du följer skrivreglerna.
Anpassning till syfte och situation
Du uttrycker dig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: