👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-22 Bedömningsmatris NO åk 4-6

Skapad 2020-05-18 11:11 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris NO, Naturorienterande ämnen
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3)

Mål i kursplanens syfte

Genom undervisningen i NO ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  1. använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning
  2. genomföra systematiska undersökningar, och 

  3. använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband.

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1. Värdera (prata om och se vad som är bra/mindre bra)
Eleven kan vara källkritisk samt använder flera källor och motivera sitt ställningstagande på ett...
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
2. Laboration
Eleven kan utföra, dokumentera och dra slutsatser av laborationer utifrån givna planeringar på ett...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
3. Begrepp och samband
Eleven kan visa samband genom att resonera om naturvetenskapliga begrepp på ett
enkelt sätt
utvecklat sätt
välutvecklat sätt