👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt-22 Bedömningsmatris Matematik, åk 4-6

Skapad 2020-05-18 11:16 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris Matematik åk 4-6.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Mål i kursplanens syfte Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna utveckla sin förmåga att:

  1. formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

  2. använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp ,

  3. välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

  4. föra och följa matematiska resonemang, och

  5. använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ...

kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan.
E
C
A
PROBLEMLÖSNING (1)
lösa samt beskriva problem på ett …
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
RESONEMANG & KOMMUNIKATION (prata om och förklara) (4,5)
föra resonemang, redogöra för och kommunicera om matematiska uttrycksformer samt ge förslag på alternativa tillvägagångssätt på ett...
enkelt och till viss del underbyggt sätt
utvecklat och relativt väl underbyggt sätt
välutvecklat och väl underbyggt sätt
BEGREPP (2)
Eleven kan beskriva och använda matematiska begrepp i
välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
nya sammanhang på ett välfungerande sätt.
METODER (3)
välja och använda matematiska metoder ...
i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga och med relativt god anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga och effektiva och med god anpassning till sammanhanget