Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Religion åk 4, Wallbergsskolan

Skapad 2020-05-18 14:10 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling i åk. 4.

Eleverna bedöms utifrån tre olika nivåer - grundläggande, goda/relativt utvecklade samt mycket goda/välutvecklade kunskaper.

Eleven bedöms utifrån den nivå som förväntas för årskursen.

När rutan "har arbetat med" är ifylld men bedömning saknas betyder det att eleven ännu inte uppnått lägsta kunskapsnivå för årskursen. Om eleven inte förväntas nå lägsta kunskapsnivå under årskursen kommer åtgärdsprogram att upprättas snarast.

Genom undervisningen i ämnet religion ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

  • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Har arbetat med
Visar grundläggande kunskaper
Visar högre kunskaper
Kunskap och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Undersöka, resonera och analysera
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Resonera och argumentera
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Söka information
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Tolka och värdera
Eleven för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: