Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelskolan åk 1-3 matris i svenska, muntlighet

Skapad 2020-05-18 15:07 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Matrisen står i relation till de förmågor och kunskapskrav som beskrivs i läroplanen. Det fungerar som ett summativt bedömningsunderlag, men ger också lärare en god helhetssyn på elevens nuvarande kunskaper för att på ett bra sätt kunna utforma en fortsatt undervisning som stöttar elevens språkutveckling.

Eleven bedöms i årskurs ett mot de mål som står formulerade i kolumnen "Avstämning A". I årskurs två mot "Avstämning B" och i årskurs tre mot "Avstämning C". Eleven ska i slutet av varje årskurs ha uppnått det som beskrivs för att elevens kunskaper ska anses som godtagbara.

Svenska - muntlighet

  • Sv   3   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  • Sv   3   När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  • Sv   3   Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Avstämning A
Avstämning B
Avstämning C
Samtala
Du kan med stöd samtala om elevnära frågor.
Du kan med visst stöd samtala om elevnära frågor.
Du kan samtala om elevnära frågor.
Argumentera
Du kan med stöd framföra egna åsikter och lyssna på andras.
Du kan med visst stöd framföra egna åsikter och lyssna på andras.
Du kan framföra egna åsikter och lyssna på andras. Du kan dessutom ställa frågor och ge kommentarer gällande andras åsikter.
Beskriva
Du behöver visst stöd att beskriva vardagliga händelser så att innehållet till viss del framgår.
Du kan beskriva vardagliga händelser så att innehållet till viss del framgår.
Du kan beskriva vardagliga händelser så att innehållet tydligt framgår.
Instruera
Du behöver stöd att ge och ta muntliga instruktioner.
Du behöver visst stöd att ge och ta muntliga instruktioner.
Du kan ge och ta muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: