Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Book review

Skapad 2020-05-18 20:06 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska

E
C
A
Struktur och styckesindelning
Texten har viss struktur och det finns försök till styckeindelning. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har en ganska klar struktur med inledning och avslutning samt styckesindelning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning samt styckeindelning.
Innehåll - sammanfattning och beskrivningar
Eleven skriver en recension och sammanfattar handlingen på ett i huvudsak fungerande sätt, samt gör enkla beskrivningar av personer eller miljöer.
Eleven skriver en recension och sammanfattar handlingen på ett i fungerande sätt, samt gör utvecklade beskrivningar av personer eller miljöer.
Eleven skriver en recension och sammanfattar handlingen på ett väl fungerande sätt, samt gör välutvecklade beskrivningar av personer eller miljöer.
Innehåll: omdöme och motivering
Eleven ger ett personligt omdöme om verket och gör en enkel motivering
Eleven ger ett personligt omdöme om verket och gör utvecklade motiveringar
Eleven ger ett personligt omdöme om verket och gör välutvecklade och nyanserade motiveringar (t.ex. genom exempel ur verket)
Språk: Ordval och meningsbyggnad
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Ordvalet är varierat och passar innehållet. Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet väl. Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Språk: grammatik
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Språk: skriftregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: