Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy-Teknik, åk 1-3

Skapad 2020-05-18 21:59 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola 2 – 3 Teknik
Åk 2
Åk 3
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
Jag kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar.
Jag kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar, samt hur de samverkar för att uppnå funktion.
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
Jag kan tillsammans med andra tillverka mycket enkla konstruktioner.
Jag kan på egen hand tillverka mycket enkla konstruktioner.
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
Jag använder mig av relevanta begrepp.
Jag använder mig av relevanta begrepp.
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Jag kan nämna några fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar.
Jag kan diskutera kring några fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
Jag kan beskriva hur några tekniska föremål har förändrats över tid.
Jag kan föra enkla resonemang kring hur några tekniska föremål har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: