Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Ekonomi vt - 20

Skapad 2020-05-19 09:05 i Esperedskolan Halmstad
Samhällskunskap - Ekonomi vt - 20
Grundskola 6 Samhällskunskap

E
C
A
Kunskaper
Se samband mellan arbete, inkomst, konsumtion och miljö. Skatter, varför vi betalar skatt, fördelning av skatter till stat, kommun och landsting. Skillnader i levnadsstandard för olika familjer.
Eleven har grundläggande kunskaper om samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriver då enkla samband. Få fakta, exempel och beskrivningar, få och korta samband.
Eleven har goda kunskaper om samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriver då förhållandevis komplexa samband. Fler fakta, exempel och beskrivningar, fler och längre samband.
Eleven har mycket goda kunskaper om samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och beskriver då komplexa samband. Många fakta, exempel och beskrivningar, många och långa samband.
Begrepp
Förstå och använda begrepp som tex skatt, budget, utgifter, ränta, lån, inkomst
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Värdera och motivera
Kunna förklara och motivera egna ståndpunkter om tex barns olika ekonomi i världen, hur miljön påverkas av vår konsumtion.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla och till viss del underbyggda resonemang och till viss del underbyggda argument. Få fakta, begrepp och ståndpunkter och argument. Få perspektiv.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Fler fakta, begrepp och ståndpunkter och argument. Fler perspektiv.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument. Många fakta, begrepp, ståndpunkter och argument. Många perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: