Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lab. Elektromagnetism

Skapad 2020-05-19 10:06 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Fysik

Genomförande

Insats krävs
E
C
A
Genomförande
Kan ej genomföra en laboration från början till slut.
Genomför en laboration från början till slut men behöver mycket hjälp och stöd av läraren.
Genomför en laboration från början till slut men behöver visst stöd av läraren.
Genomför en laboration från början till slut. Systematiskt och noggrant, resultatet blir tillförlitligt.

Dokumentation

Insats krävs
E
C
A
Hypotes
Hypotes saknas.
Anger hypotes. Försök till teori, dvs. en enkel förklaring.
Väl utvecklad hypotes, dvs. tydlig koppling till fakta och teori.
Resultat
Det framgår inte vad som hände.
Det finns med en enkel beskrivning av vad som hände.
Det finns med fler beskrivningar av vad som hände och någon är noggrant beskrivet.
Det finns med flera beskrivningar och samtliga är noggrant beskrivna.
Slutsats
Det framgår inte varför resultatet blev som det blev.
Det finns med något försök till förklaring om vad som hänt. Förklaringen är felaktig.
Det finns med en förklaring, till viss del kopplad till modeller och/eller teori.
Det finns egna förklaringar som är korrekta som är kopplade till modeller och teori.
Förbättring/Utveckling
Saknas.
Ger något enstaka förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Ger förslag på någon förbättring samt hur undersökningen kan utvecklas.
Begrepp
Naturvetenskapliga begrepp saknas.
Använder något begrepp men utan förklaring.
Använder några begrepp och några är förklarade.
Använder många begrepp och alla har en förklaring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: