Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteratur: Lyssna, samtala och skriva åk 7-9

Skapad 2020-05-20 10:05 i Annerstaskolan Huddinge
Matris för arbete med gemensam bokläsning och boksamtal, med slutuppgift i form av en resonerande text.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Följande förmågor bedöms i arbetet med den gemensamma boken samt i den skriftliga slutuppgiften.

E
C
A
Läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du gör enkla sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed grundläggande läsförståelse.
Du gör utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed god läsförståelse.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll och uppvisar därmed mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du tolkar tydligt framträdande budskap i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om dessa.
Du tolkar både tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om dessa.
Du tolkar både tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om dessa.
Koppling till upphovsman samt kulturellt och historiskt sammanhang
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
Du för enkla resonemang om boken med kopplingar till upphovsmannen och drar till viss del underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av sitt historiska och kulturella sammanhang.
Du för utvecklade resonemang om boken med kopplingar till upphovsmannen och drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av sitt historiska och kulturella sammanhang.
Du för välutvecklade resonemang om boken med kopplingar till upphovsmannen och drar väl underbyggda slutsatser om hur boken har påverkats av sitt historiska och kulturella sammanhang.
Samtala och diskutera
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument, på ett sätt som till viss del för samtalet framåt.
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, på ett sätt som för samtalet framåt.
Du samtalar om och diskuterar boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument, på ett sätt som för samtalet framåt samt även fördjupar eller breddar det.
Skriva
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
I din resonerande text uppvisas viss språklig variation, enkel textbindning och en i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
I din resonerande text uppvisas relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och en relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
I din resonerande text uppvisas god språklig variation, välutvecklad textbindning och en väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: