Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2020-05-20 11:45 i Önnestads skola Kristianstad
Matris för bedömning i årskurs 2.
Grundskola 2 Matematik

Matris för bedömning i årskurs 2.

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Taluppfattning
Addition och subtraktion
Jag kan addition och subtraktion utan tiotalsövergångar 0-100.
Taluppfattning
Talområdet
Jag förstår talområdet 0-100.
Taluppfattning
Positionsystemet
Jag kan förstå ental, tiotal.
Taluppfattning
Multiplikation
Jag känner till att upprepad addition och samma sak som multiplikation och kunna göra enkla beräkningar skriftligt.
Taluppfattning
Division
Jag förstår att division innebär att dela lika.
Problemlösning
Jag kan lösa enkla problem och välja rätt räknesätt talområdet 0-100.
Problemlösning
Jag kan formulera enkla räknesagor.
Mäta och uppskatta
Tid
Jag kan avläsa hela den analoga klockan.
Mäta och uppskatta
Längd
Jag känner till omkrets.
Mäta och uppskatta
Längd
Jag kan mäta längd.
Mäta och uppskatta
Vikt och volym
Jag känner till vikt och volym.
Sannolikhet och statistik
Tabeller och diagram
Jag kan gemensamt läsa av fylla i enkla stapeldiagram och tabeller.
Algebra
Jag känner till att symbol (x) kan ersätta tal 0-20.
Mönster
Jag kan förstå talmönster.
Bråk
Jag kan dela upp hela enheter i halvor, tredjedelar, fjärdedelar samt namnge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: