Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska matris år 1-3

Skapad 2020-05-20 12:28 i Malsta skola Hudiksvall
En bedömningsmatris i engelska år 1 till 3
Grundskola 1 – 3 Engelska

En bedömningsmatris i engelska år 1 till 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Kan läsa och förstå välkända ord kopplat till bilder t ex Boy, cat
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd
Kan läsa och förtå enstaka välkända enkla menigar ("It is a cat")
Kan läsa och förstår enklare kortare instruktioner (t ex Colour the numbers
LYSSNA
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t ex hälsningsfrraser, "cat", "sit down", "My name is...")
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår enkla, korta instruktioner och samtal.
TALA
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Utifrån mycket kända situationer som eleven har varit med om tidigare använder eleven enkla ord och meningar som han/hon har övat in
Eleven deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer han/hon varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t ex "What is your name? My name".
Eleven använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SKRIVA
Eleven kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder.
Eleven skriver kända enkla ord kopplade till bilder
Eleven skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder. T ex "boy", "It is a cat"
Eleven skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: