Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering av läsåret 19/20 Eken 2

Skapad 2020-05-20 14:41 i Eken Borlänge
Utvärderingsmaterial för förskolan
Förskola

Utvärdering görs utifrån

Hur har ni arbetat med området?
Ge exempel på aktiviteter och metoder
Resultatet av arbetet
Vad ser ni för utveckling och lärande * hos barnen? * hos er själva? * i miljön?
Samlade tankar
Vad har uppskattats av barnen? Vad skulle ni ha gjort mer av? Vad skulle ni ha gjort mindre av? Varför?
Övrigt
Vad tar ni ta mer er till nästa läsår utifrån detta område?
Normer och värden
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Vi har haft samling där vi sjungit och pratat om allas lika värde. Vi har haft insidenter med diskriminering barn mot barn och därför har vi pratat mycket om det och sjungit kompis sånger.
Vi ser att barnen börjar acceptera varandra. Men behöver jobba mer på det. Vi har upptäkt att vi behöver jobba mer med hur man är en bra kompis. I miljön alla får vara med och leka.
Det uppskattades att sjunga kompissånger. Vi skulle vilja göra mer kompis lekar och aktiviteter. Varför, för att respektera varandra.
Jobba mer med hur man är en bra kompis och respekterar sina kompisar. Mer aktiviteter om hur man är en bra kompis.
Omsorg, utveckling och lärande
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Vi har jobbat med vårat tema djur vi har gjort flanosagor där barnen varit delaktiga. Vi har jobbat med tecken som stöd under samling. Veckans tecken, djur Och dags schema under samling. Vi använder mycket musik, vi sjunger och dansar. Tex miniröris, barnen har testat olika instrument och lärt sig olika sånger. Barnen har använt sin nyfikenhet och kreativitet och byggt ett dockhus, målat på fönster och byggt hinderbana. Barnen har odlat olika grönsaker och bakat tillsammans.
Barnen började utveckla sig och var nyfikna att lära sig nya saker. De började teckna olika djur och frukt. Vi utvecklas tillsammans med barnen . Våran miljön är inbjudande och vi ändrar den efter barnens intresse.
Vi är nöjda med det vi gör och vi ska fortsätta att erbjuda mer aktiviteter som hjälper att utveckla barnens förmågor.
Vi skulle påminna varandra i framtiden att ta det lugnt och inte ta så höga krav.
Barns delaktighet och inflytande
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Barnen varit delaktiga under samling, fick välja själva frukt och sånger .
Barnen blev självständiga, lyhörda och följer rutiner.
Barnen och vårdnadshavare uppskattar det som vi gör. Vi fick bra feedback på unikum och muntligt.
Vi ska fortsätta jobba och hitta alltid nya saker som kan hjälpa barnens att utvecklas.
Uppföljning, utvärdering och utveckling
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
 • Lpfö 18
Vi har börjat dokumentera med barnen , vi har använt bilder och filmer och reflekterat tillsammans med barnen. Vi har skapat en systematisk kvalitetsarbete med bilder av olika aktiviteter som har mest 3 läroplans mål. Vi har varje veckan en reflektion som innehåll veckobrev , planering till nästa vecka och lärloggar
Barnen lärt sig ta kort till varandra och filma vad de gör . Barnen visade att de har andra tankar, idéer och erfarenheter än vi som vuxna har och det kan visa oss hur de utvecklas och lär oss hur vi kan ha en bra förutsättningar. Vi ändrar miljön och material utifrån barnensperspektiv och intresse.
Barnen tycker om att se vad de har gjort, berätta till vårdnadshavare och visar bilderna . Vi skulle ta mer bilder och sätta de på väggen inne på avdelningen.
Vi ska göra en dokumentationens vägg för barnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: