Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsöversikt matematik Algebra år 7 2020

Skapad 2020-05-20 17:41 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 7 Matematik

Här är en kunskapsöversikter som är tänkt att ge en överblick över kunskapskrav att uppnå i algebra år 7

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångsätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat
E
C
A
Tolkar och uppfattar de strukturer som finns i ett enkelt mönster eller talföljd
. i huvudsak fungerande sätt.
. relativt väl fungerande sätt.
. väl fungerande sätt.
Formulerar någon relevant ekvation utifrån ett enkelt problem
. viss anpassning...
. förhållandevis god anpassning...
. god anpassning...

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang Kvaliten på elevens matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
E
C
A
Ställer och besvarar... ... frågor om algebra och mönster
enkla
utvecklade
välutvecklade.
Använder matematiska resonemang vid beskrivningar av olika mönster som är...
enkla
utvecklade
välutvecklade

Ny rubrik

BEGREPP Hur väl eleven använder olika begrepp Kvaliten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven då använder olika uttrycksformer I vilken grad eleven visar kunskap om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp
E
C
A
Förstår skillnaden mellan algebraisk uttryck och en ekvation
på grundläggande nivå
god nivå
mycket god
Förklarar när det är lämpligt att och hur man kan använda en variabel
godtagbart
väl
mycket väl

METOD

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
E
C
A
Förenklar några olika algebraiska uttryck
tillfredsställande.
gott.
mycket gott.
Använder någon lämplig metod för att fortsätta en talföljd
tillfredsställande
gott
mycket gott.
Genomför metoder och beräkningar godtagbart i ...ekvationslösningar på ett ... sätt
enkla grundläggande
utvecklade god
välutvecklade mycket god

KOMMUNIKATION

Kvaliten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer
E
C
A
Redovisar sina tankar som har med algebra att göra på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt. Använder då olika uttrycksformer t ex tabeller, ord eller matematiska symboler
i huvudsak fungerande viss anpassning till syfte och sammanhang.
ändalmålsenliga förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
ändamålsenliga och effektiva god anpassninga till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: