Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ år 9, vt20 - FYSIK - Energi och energikällor - Prov 1 + 2 / Inlämning

Skapad 2020-05-21 06:33 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Prov eller inlämning
Grundskola 9 Fysik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Resonemang - Prov 1 / Inlämning
Hur du jämför, reflekterar, resonerar och motiverar utifrån din kunskap inom aktuellt område.
Du visar inte tillräcklig förmåga att jämföra, reflektera, resonera och motivera inom detta område.
Du kan jämföra, reflektera, resonera och motivera inom detta område på ett enkelt sätt.
Du kan jämföra, reflektera, resonera och motivera inom detta område på ett utvecklat sätt.
Du kan jämföra, reflektera, resonera och motivera inom detta område på ett välutvecklat sätt.
Fakta och begrepp - Prov 1 + 2 / Inlämning
Hur du använder fysikens fakta och begrepp för att beskriva och förklara aktuellt område.
Du visar inte på tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna förklara och beskriva hur saker hänger ihop.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett ganska bra sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av fysikens begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av fysikens begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Källdiskussion - Inlämning
Hur du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor samt hur du kan diskutera källornas pålitlighet.
Du visar inte tillräcklig förmåga att söka naturvetenskaplig information från olika källor och/eller Du visar inte tillräcklig förmåga diskutera källornas pålitlighet.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: