Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter

Skapad 2020-05-22 10:33 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
- utifrån läromedlet Zick Zack
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska

Bedömning av din beskrivande text om ett land i Centraleuropa.

SYFTE

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Du förstår syftet med beskrivande text på enkel nivå.
Du förstår syftet med beskrivande text. Du försöker anpassa texten till syftet.
Du förstår att syftet med beskrivande text är att förmedla information. Du kan anpassa texten till syftet och målgruppen.
Du förstår att det finns olika typer av beskrivande text och att strukturen är beroende av syftet med texten. Du kan och vågar på egen hand anpassa och variera texten utifrån syfte och målgrupp.

INNEHÅLL

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Du håller dig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Du håller dig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Du håller dig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Du utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

STRUKTUR

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Du skriver observationer eller återberättar vad som hänt.
Du använder delvis strukturen för beskrivande text.
Du använder strukturen för beskrivande text.
Du använder strukturen för beskrivande text och anpassar den till syfte och målgrupp.
Klassifikation:
Du kan ännu inte skriva en inledning med en generaliserande klassifikation.
Du försöker skriva en inledning med en generaliserande klassifikation.
Du skriver en inledning med en generaliserande klassifikation.
Du skriver en inledning med en tydlig generaliserande klassifikation som är relevant för ämnet.
Beskrivning:
Du fokuserar på en del av ämnet och tar med information som inte hör till ämnet.
Du ger begränsad information. Du börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Du väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Du beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet. Du kan välja och utveckla några delar. Du försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet. Du organiserar fakta i innehållsligt avdelade stycken.
Du har med detaljerad information som är vald på grund av sin relevans för ämnet. Du tolkar och utvecklar viktig information. Du organiserar fakta i innehållsligt avdelade stycken, som följer på varandra i logisk ordning.

SPRÅKLIGA DRAG

Börjar
Utvecklar
Befäster
Utvidgar
Du använder inte de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Du använder flera av de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Du använder de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Du använder och utvecklar de språkliga drag som är typiska för en beskrivande text.
Tempus:
Du har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Du håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Du håller samma tempus i hela texten.
Du håller samma tempus och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter).
Ordval:
Du använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Du använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Du använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Du använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord samt allmängiltiga ord.
Jämförelser:
Du gör inga jämförelser.
Du gör enstaka jämförelser
Du gör jämförelser för att förtydliga innehållet.
Du förstår att jämförelser kan användas för att förtydliga innehållet och använder ett för jämförelser väl avvägt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: