Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmatris - Sam1b

Skapad 2020-05-22 13:40 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Samhällskunskap

Sam1b

F/E
E
D
C
B
A
Samhällsorganisationer
Du kan översiktligt redogöra för olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna
Du kan utförligt redogöra för olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna
Samband och slutsatser
Förklarar samband och drar enkla slutsatser mellan olika samhällens organisationer
Förklarar samband och drar välgrundade slutsatser mellan olika samhällens organisationer
Förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser mellan olika samhällens organisationer
Mänskliga rättigheter
Du kan översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Du kan utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
De historiska förutsättningarnas betydelse
Du kan översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse för nutida samhällsförhållanden
Du kan utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse för nutida samhällsförhållanden
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse för nutida samhällsförhållanden
Slutsatser om samspelet mellan människan och samhället
Du kan dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Du kan dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Du kan dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Identifiera orsaker och konsekvenser
Du kan granska samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.
Du kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser.
Begrepp
Du använder med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp,
Du använder med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp.
Teorier
Du använder med viss säkerhet samhällsvetenskapliga teorier.
Du använder med säkerhet samhällsvetenskapliga teorier samt värderar dem med enkla omdömen
Du använder med säkerhet samhällsvetenskapliga teorier samt värderar dem med nyanserade omdömen
Metoder
Du använder med viss säkerhet samhällsvetenskapliga metoder.
Du använder med säkerhet samhällsvetenskapliga metoder samt värderar dem med enkla omdömen
Du använder med säkerhet samhällsvetenskapliga metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen
Orsaker, konsekvenser och åtgärder
Du diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna
Du diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på Samhällsfrågorna
Du diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna
Argumentation
Du kan ge enkla argument för dina egna ståndpunkter
Du kan ge välgrundade argument för dina ståndpunkter
Du kan ge nyanserade argument för dina ståndpunkter
Värdera andras ståndpunkter
Du kan med enkla omdömen värdera andras ståndpunkter
Du kan med nyanserade omdömen värdera andras ståndpunkter.
Konsumenträtt
Du kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument samt förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder.
Du kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument samt förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument samt förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder.
Sambanden mellan privat- och samhällsekonomi
Du kan översiktligt redogöra för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Du kan utförligt redogöra för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Kunna söka, granska och tolka information
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor.
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor.
Att redovisa källor
Du kan redovisa dina källor
Källkritisk diskussion
Du kan göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
Du kan göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Du kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Olika presentationsformer
Du kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer
Du kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera dig självständigt i förhållande till källorna
Du kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera dig självständigt i förhållande till källorna
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: