Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärdering av läsåret 19/20 Eken 1

Skapad 2020-05-22 13:37 i Nattviolen Borlänge
Utvärderingsmaterial för förskolan
Förskola

Utvärdering görs utifrån

Hur har ni arbetat med området?
Ge exempel på aktiviteter och metoder
Resultatet av arbetet
Vad ser ni för utveckling och lärande * hos barnen? * hos er själva? * i miljön?
Samlade tankar
Vad har uppskattats av barnen? Vad skulle ni ha gjort mer av? Vad skulle ni ha gjort mindre av? Varför?
Övrigt
Vad tar ni ta mer er till nästa läsår utifrån detta område?
Normer och värden
Omsorg, utveckling och lärande
Barns delaktighet och inflytande
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: