Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmatris - Sam2

Skapad 2020-05-22 14:24 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola

F/E
E
D
C
B
A
Redogöra för samhällsvetenskapliga teorier.
Du kan översiktligt redogöra för några centrala teorier.
Du kan utförligt redogöra för några centrala teorier.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några centrala teorier.
Diskutera teoriernas styrkor och svagheter.
Du kan översiktligt diskutera några centrala teoriers styrkor och svagheter.
Du kan utförligt diskutera några centrala teoriers styrkor och svagheter.
Du kan utförligt och nyanserat diskutera några centrala teoriers styrkor och svagheter.
Redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden och kan översiktligt redogöra för hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Du kan översiktligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden och kan översiktligt redogöra för hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna
Du kan utförligt redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden och kan utförligt redogöra för hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för hur teorierna påverkar nutidens ekonomiska, politiska och sociala förhållanden samt utförligt och nyanserat redogöra för hur dessa förhållanden kan förstås utifrån teorierna.
Analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser.
Du kan analysera komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser.
Använda samhällsvetenskapliga begrepp.
Du använder med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp.
Du använder med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp.
Använda samhällsvetenskapliga teorier.
Du använder med viss säkerhet samhällsvetenskapliga teorier.
Du värderar teorierna med enkla omdömen.
Du använder med säkerhet samhällsvetenskapliga teorier samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Använda samhällsvetenskapliga modeller.
Du använder med viss säkerhet samhällsvetenskapliga modeller.
Du använder med säkerhet samhällsvetenskapliga modeller.
Använda samhällsvetenskapliga metoder.
Du använder med viss säkerhet samhällsvetenskapliga metoder.
Du värderar metoderna med enkla omdömen.
Du använder med säkerhet samhällsvetenskapliga metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Identifiera orsaker och konsekvenser.
Du kan identifiera orsaker och konsekvenser.
Ny aspekt
Diskutera bakomliggande orsaker till samhällsfrågor.
Du kan översiktligt diskutera orsaker till samhällsfrågor.
Du diskuterar utförligt orsakerna till samhällsfrågor.
Du diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna till samhällsfrågor.
Diskutera politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Du kan översiktligt diskutera politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Du diskuterar utförligt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Du diskuterar utförligt och nyanserat politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.
Argumentera för dina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du kan ge enkla argument för dina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du kan ge välgrundade argument för dina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter
Du kan ge välgrundade och nyanserade argument för dina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Söka, granska och tolka information från olika källor.
I arbetet med samhällsfrågor kan du med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor.
I arbetet med samhällsfrågor kan du med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor.
Adekvata källhänvisningar.
Du kan göra adekvata källhänvisningar.
Reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
Du kan göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
Du kan göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Du kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Uttrycka kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Du kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Du kan formulera dig självständigt i förhållande till källorna.
Du kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera dig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: