Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel - Svenne

Skapad 2020-05-23 11:21 i Vårbyskolan Huddinge
Argumenterande text
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll, struktur och anpassning

På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Din tes framgår.
Din tes framgår tydligt
Din tes framgår tydligt.
Din artikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet på ett enkelt sätt.
Din artikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet på ett utvecklat sätt. Du har sakliga och underbyggda argument.
Din artikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Du behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du har t ex flera sakliga och underbyggda argument och visar medvetenhet om andra åsikter.
Din artikel är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Strukturen i din artikel fungerar relativt väl med fungerande inledning, fördjupning och avslutning.
Strukturen i din artikel fungerar väl med fungerande inledning, fördjupning och avslutning.
Din artikel har viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Din artikel har relativt god anpassning till syfte, mottagare och situation.
Din artikel har god anpassning till syfte, mottagare och situation.

Språk

På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel.
Språket är varierat, nyanserat och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är väl fungerande.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.

Språkliga strategier

På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Du använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Du använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsspråk och ämnesrelaterat språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: