Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska C7 vt -20 Resonerande text

Skapad 2020-05-24 07:07 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Bedömningar i svenska
Grundskola 7 Svenska

I Jason Diakités bok En droppe midnatt säger Jasons pappa följande:
"Vi måste jobba tre gånger så hårt och vara dubbelt så starka."

Skriv en resonerande text där kärnan handlar om citatet ovan.
Vad tycker du? Håller du med om det Jasons pappa säger? Varför/Varför inte?
Försök också tänka ur andra perspektiv!
Beskriv hur fördomar och rasism har påverkat människors liv.

Använd dig av exempel från samtliga tre kunskapsbanker som vi har jobbat med:
Dokumentären om Little Rock Nine Dokumentären Nazismen i Sverige under andra världskriget Boken En droppe Midnatt/Jason Diakités sommarprat/hans tal vid 5i12-prisutdelningen

Förklara vad du anser behöver göras i samhället idag för att bekämpa fördomar och rasism samt varför det är viktigt

Vi skriver i Digiexam.

Når ej ännu målen
Når målen
Når målen väl
Når målen mycket väl
Innehåll: Resonerande text
Följa instruktioner Uttrycka åsikter och motivera varför Resonemang Använda olika perspektiv Mottagarmedvetenhet
Du har i huvudsak följt instruktionerna för uppgiften. Det finns en koppling till citatet "Vi måste jobba tre gånger så hårt och vara dubbelt så starka", d v s om/hur afroamerikaner och judar har behövt och fortfarande behöver kämpa hårdare än andra. Dina tankegångar framgår på ett begripligt sätt och du resonerar på ett enkelt sätt om vad det innebär att vara utsatt för rasism eller fördomar. Du förklarar varför du tycker som du gör. Reflektionerna är oftast baserade på dina egna åsikter och erfarenheter. Något enstaka försök till mottagaranpassning finns, t ex retoriska frågor och läsartilltal.
Du har följt instruktionerna för uppgiften relativt väl. Dina tankegångar framgår tydligt och du resonerar på ett utvecklat sätt om vad det innebär att vara utsatt för rasism eller fördomar. Resonemanget är trovärdigt och dina förslag på lösningar är realistiska. Flera försök till mottagaranpassning finns, t ex retoriska frågor och läsartilltal.
Du har följt instruktionerna för uppgiften väl. Du resonerar på ett välutvecklat sätt om vad det innebär att vara utsatt för rasism eller fördomar. Du använder olika perspektiv och visar att du kan generalisera. Du kan använda både ett personligt perspektiv och ett allmänt, d v s andra människors synsätt. Du anpassar till läsaren på ett sätt som gör att textens läsvärde och intresse stärks.
Inledning
Inledningen stödjer sig på information från instruktionerna men det framgår vad texten ska handla om.
Det finns en fungerande inledning som står på egna ben och kopplar till citatet.
Inledningen skapar intresse att läsa vidare genom att du först beskriver rasismen idag och/eller bakgrunden till rasism i världen/Sverige.
Avslutning
Det finns en enkel avslutning.
Det finns en avslutning där du i stora drag berättar varför det är viktigt att motarbeta rasism och hur man kan göra det.
Det finns en avslutning där du “knyter ihop säcken”, t ex genom att koppla till inledningen eller sammanfatta texten. Du ger konkreta förslag på hur man kan jobba mot rasism, på ett personligt och allmänt plan och förklarar varför det är viktigt. Avslutningsvis uppmanar du läsaren till eftertanke och/eller handling
Källanvändning
Exempel från andra källor Reflektioner kring exemplen Kopplingar
Du återger, kortfattat och i stora drag, exempel från Little Rock Nine, En droppe midnatt och Nazismen i Sverige. Exemplen passar i sammanhanget och beskriver hur någon p g a sin hudfärg eller religion blivit utsatt för rasism eller fördomar. Läsaren behöver viss förkunskap om de exempel du beskriver för att kunna förstå exemplen. Det finns korta, enkla reflektioner kring hur händelserna fick personerna att reagera/agera, d v s du kopplar till citatet.
Dina exempel är passande och fördjupar/breddar resonemanget. Du reflekterar kring exemplen och gör kopplingar till citatet, t ex genom att svara på frågorna: Hur reagerade och agerade personen på det hen utsattes för? Fick det hen att ”jobba tre gånger så hårt och vara dubbelt så stark”? Varför/Varför inte?
Dina exempel är träffande och bidrar till textens läsvärde. Du beskriver, på ett konkret och inlevelsefullt sätt. Läsaren behöver inga förkunskaper om de händelser du återger utan du förklarar tydligt. Du kopplar exemplen till citatet och reflekterar på ett utvecklat sätt. Du gör jämförelser mellan exemplen eller kopplar till andra källor.
Struktur
Sammanhang Meningsbyggnad, ordföljd och variation på meningarnas längd Skiljetecken Styckeindelning
Strukturen och meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du använder punkt, kommatecken och andra vanliga skiljetecken på ett i huvudsak lämpligt sätt. Öva på att variera meningarnas längd. Öva på styckeindelning.
Strukturen fungerar bra. Meningsbyggnaden är något varierad och relativt väl fungerande. Du använder punkt, kommatecken och vissa andra vanliga skiljetecken , t ex talminus eller citattecken på ett i lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Du använder i huvudsak styckeindelning eller styckemarkering på ett sätt som underlättar för läsaren.
Strukturen är lätt att följa. Meningarnas variation fungerar väl och gör texten lättläst. Du använder vanliga skiljetecken på ett i lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Du använder oftast styckeindelning eller styckemarkering på ett sätt som underlättar för läsaren.
Språk: ord och uttryck
Sambandssignaler Ordförråd Stavning
Försök till att använda enkla sambandssignaler finns. Ordförrådet är i huvudsak enkelt och har inslag av talspråk. Du använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt. Texten har få störande ord- eller stavfel.
Du använder enkla sambandssignaler. Ordförrådet är något varierat och har få inslag av talspråk. Du prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt. Stavningen är för åldern god.
Du använder ett flertal sambandssignaler, t ex Å ena sidan... å andra sidan. Ordförrådet är varierat och har få inslag av talspråk. Du prövar svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen. Stavningen är för åldern mycket god.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: