Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning i svenska, skriva, matris baserad på NP i svenska årskurs 3

Skapad 2020-05-24 16:14 i Andersbergsskolan Halmstad
Detta är ett underlag för bedömning i svenska, skriva, där bland annat nationella provet utgjort ett underlag för bedömning, samt elevens andra texter under året.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska

Rubrik 1

Skriva årskurs 3, berättande text samt faktatext
Godkänd
Röd tråd
Röd tråd
Du skriver texten med en tydlig röd tråd.
Handling
Du skriver en text med tydlig inledning, handling och avslut.
Handstil
Du har en läslig handstil
Stava innehållsord
Med innehållsord avses ord som betyder något i sig och som kan sägas vara välbekanta för den enskilda eleven. Det är ord som hör till ordklasserna substantiv, verb, adjektiv och vissa adverb. (På de nationella provet behöver du ha stavat minst 10 av dess ord rätt.)
Du stavar till ett antal innehållsord på korrekt vis.
Stava formord
Med formord avses vanligt småord som återfinns i elevnära texter för denna åldersgrupp. Det kan vara ord som han, hon, jag (pronomen), en, ett, två (räkneord), i, med, på (prepositioner), att, som (bisatsinledare), sen, inte (adverb).
Du kan stava formord ett stort antal av dessa formord korrekt.
Interpunktion
Börja meningen med stor bokstav, avsluta den med punkt eller frågetecken.
Du skriver korrekta meningar och avslutar med punkt, frågetecken eller utropstecken och visar att du använder gemener och versaler korrekt.
Återge fakta i en egen skriven faktatext
Du kan återge fakta så att informationen klart och tydligt framgår.
Använda ämnesspecifika ord och begrepp.
Du använder dig av ord som är specifika för det aktuella ämnet Du använder dig av de stödord som finns till hands i att återge fakta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: