Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap

Skapad 2020-05-25 09:12 i Sturegymnasiet Halmstad
Resonerande text
Gymnasieskola
E
C
A
Innehåll
Du diskutera för -och nackdelar med att ha vänner som tex har en annan bakgrund eller andra intressen. Du resonerar vad som krävs för att en sådan vänskap ska fungera. Du presenterar något från Hekers novell. Du kan skilja på egna och andras tankar. Du har källhänvisning - även om den inte är helt komplett.
Innehållet är som helhet fylligt och relevant Det som du presenterar från Hekers novell är rättvisande och väl valt Källhänvisningen är infogad i texten.
Innehållet är nyanserat eller ger nya relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till Hekers novell
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig. Texten är till viss del anpassad efter situationen dvs den är inte för kort
Texten är tydligt strukturerad genom minst två kännetecken: - varierade sammanhangssignaler - inledning och avslutning - rimlig styckesindelning som är konsekvent markerad
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: - god balans mellan olika delar - effektiv inledning och avslutning - rimlig styckesindelning som är korrekt markerad
Språk och stil
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet te x ifråga om stavning, meningsbyggnad och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad efter syftet genom t ex variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom läsartilltal.
Språket är välformulerat även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassat till syftet te x genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar
Helhetsbedömning
Textens innehåll och syfte är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Den fungerar efter lite bearbetning som ett självbärande inlägg i lokaltidningen
Textens innehåll och syfte är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten är självbärande t ex genom ett mottagaranpassat innehåll och språk Den fungerar som ett inlägg i lokaltidningen
Textens innehåll och syfte är väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Texten fungerar väl som ett inlägg i lokaltidningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: