Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Examinationsuppgift 5

Skapad 2020-05-25 15:54 i Högbergsskolan Tierp
Skriv en essä En essä är en text där du diskuterar ett eget ämne ganska fritt. Essän går att jämföra med en debattartikel eftersom du ska föra ett resonemang och komma med egna åsikter. Skillnaden är att du inte måste komma fram till ett entydigt svar. Din essä ska stå på två ben; det ena är fakta och det andra personliga tankar, eller resonemang. Närmare instruktioner finns i OneNote.
Gymnasieskola 3
E
C
A
Aspekt 1
Innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation
Redogör för  översiktligt 
... utförligt
... utförligt och nyanserat.
Ny aspekt
Förklarar olika företeelser och sammanhang.    (Företeelse = skeende, det som förekommer)    Teoriernas och modellernas användbarhet. 
Översiktligt med hjälp av teorier och modeller   
Utförligt ...
Utförligt och nyanserat ...
Ny aspekt
Kan handla om olika aspekter i kursen som, - ledarskap eller organisation - motivation - kommunikation - organisationskulturer
redogör för, beskriver, översiktligt för enkla resonemang
... utförligt ... välgrundade
... utförligt och nyanserat ...välgrundade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: