Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för delprov C2: argumenterande text, årskurs 6 - svenska

Skapad 2020-05-25 22:24 i Parkskolan Norrtälje
Baserad på bedmömningsmatris för NP i sv vt20
Grundskola 6 Svenska

Aspekter

  • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
Insats krävs
E
C
A
INNEHÅLL
  • Sv  4-6
Begripligt innehåll. Texten har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Relativt tydligt innehåll. Texten har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Tydligt innehåll. Texten har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
En åsikt framgår i huvudsak.
En åsikt framgår relativt tydligt.
En åsikt framgår tydligt.
Ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikten.
Ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikten.
Ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikten.
STRUKTUR
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig genom i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och relativt väl strukturerad genom relativt väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och väl strukturerad genom väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Texten hålls samman på ett i huvudsak fungerande sätt.
Texten hålls samman på ett relativt väl fungerande sätt.
Texten hålls samman på ett väl fungerande sätt.
SPRÅK
  • Sv  4-6
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är förhållandevis varierat.
God språklig variation. Ordvalet är varierat.
Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. Viss säkerhet uppvisas i meningsbyggnaden.
Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
SKRIVREGLER
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. Stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel finns.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet. Få stavfel finns.
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav skiljetecken används med god säkerhet.
HELHETSBEDÖMNING
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en argumenterande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar relativt väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstruktionen. Texten fungerar väl som en argumenterande text. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: