Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrkesreportage

Skapad 2020-05-26 13:26 i Västra skolan Falun
Matris för reportage
Grundskola 7 – 9 Svenska

Reportage

→→
→ →→
Syfte
Hur mycket påminner texten om ett reportage (Varvat beskrivningar, fakta och intervjuer)
Texten fångar i någon mån reportagets typiska drag.
Texten fungerar relativt väl som ett reportage.
Texten fungerar väl som ett reportage.
Innehåll
Sakligt innehåll Varvat citat med att återberätta Fått med dig själv
Du har en intervju och enkel fakta och enkla beskrivningar.
Du har en intervju och utvecklad fakta och utvecklade beskrivningar. Du blandar fakta med beskrivningar och intervjun på ett fungerande sätt.
Du har en intervju och välutvecklad fakta och välutvecklade beskrivningar. Du blandar fakta med beskrivningar och intervjun på ett väl fungerande sätt.
Struktur
rubrik ingress styckeindelning Inledning avslutning
Du har fått med rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Du har fått med en utvecklad rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Du har fått med en mycket väl utvecklad rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Språk
Skrivit i presens Meningsbyggnad Ordförråd
Du tillämpar viss språklig variation men ordvalet är i huvudsak enkelt. Meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar till stor del för ett reportage. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar väl för ett reportage. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Skrivregler
Använder styckeindelning och skiljetecken på rätt sätt.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Stil
beskriv med sinnena.
Du använder språket för att "måla en bild" på ett enkelt sätt.
Du använder språket för att "måla en bild" på ett fungerande sätt.
Du använder språket för att "måla en bild" på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: