Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 - Biologi - Livets former och utveckling

Skapad 2020-05-26 14:38 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Detta är en sammanfattning av de kunskaper och förmågor du visat under quizet och skrivningsuppgift, det du visat under lektioner och övningstillfällen kommer också att påverka ditt betyg men syns inte i denna matris. Matrisen kan inte läsas som ett facit för vilket betyg det motsvarar eftersom olika förmågor har fått olika stor betoning i undervisningen och därmed påverkar betyget i olika utsträckning.
Grundskola 7 – 9 NO (år 1-3) Biologi

Prov

Detta var bra
Detta var bättre
Detta var utmärkt
Fakta och begrepp
Har grundläggande kunskaper om cellens uppbyggnad, cellens funktion, livets historia, fotosyntesen och cellandning. Och kan beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om cellens uppbyggnad, cellens funktion, livets historia, fotosyntesen och cellandning.
Har mycket goda kunskaper om cellens uppbyggnad, cellens funktion, livets historia, fotosyntesen och cellandning.
Resonemang
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om levande och icke levande varelser.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om levande och icke levande varelser.

Söka information och använda informationen till att skapa texter

Detta var bra
Detta var bättre
Detta var utmärkt
Information
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor.
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor.
Du söker naturvetenskaplig information från olika källor.
Källkritik
Du är källkritisk dvs resonerar kring källornas trovärdighet på ett enkelt sätt.
Du för utvecklade och underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Skriva text
Du använder dig av informationen till att skriva enkla texter med egna ord.
Du använder dig av informationen till att skriva utvecklade texter med egna ord, med relativt god anpassning till uppgiften.
Du använder dig av informationen till att skriva välutvecklade texter med egna ord, med god anpassning till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: