Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - No 7-9

Skapad 2020-05-27 13:28 i Källan Uddevalla
Elevens kunskapsutveckling i kemi.
Grundskola 7 – 9 Kemi

Omdöme - Kemi

Arbetetsförutsättningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Arbetsinsats
Eleven arbetar korta stunder.
Eleven arbetar merparten av tiden.
Eleven arbetar hela tiden och utnyttjar tiden på ett bra sätt.
Eleven arbetar effektivt, och reflekterar över vad som har gjorts.
Samarbetsförmåga
- med andra elever
Arbetar helst ensam.
Arbetar ibland tillsammans med andra.
Arbetar tillsammans med andra.
Arbetar tillsammans med andra och ser till att alla är delaktiga.
Ansvar
ex. läxläsning och provförberedelser -följa planeringen, -jobba på rätt nivå -rätt material -passa tider
Behöver träna på att ta ansvar för sitt eget lärande.
Tar visst ansvar för sitt eget lärande.
Tar ansvar för sitt eget lärande.
Tar ansvar för sitt och gruppens lärande.

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Analys
Behöver träna på att se samband och dra egna slutsatser.
Ser enkla samband och kan med vägledning dra slutsatser.
Kan självständigt se svåra samband och drar korrekta slutsatser.
Drar egna slutsatser , kan föra resonemang kring sina föreslagna lösningar, se för och nackdelar samt ge förslag på alternativ.
Praktisk förmåga
Eleven behöver träna på att följa instruktioner och regler.
Kan utifrån en beskrivning och vägledning utföra en laboration/arbetsuppgift.
Kan själv och i grupp genomföra en laboration/arbetsuppgift.
Kan själv och i grupp, på ett genomtänkt och välplanerat sätt, genomföra en laboration/arbetsuppgift.
Fakta och förståelse
Tar till sig enkla fakta och begrepp.
Redogör för korta enkla fakta och begrepp.
Gör sakliga redogörelser och visar förståelse för innehållet.
Visar en tydlig förståelse för faktainnehållet till exempel med paralleller eller genom exempel på liknande områden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: