Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Examinationsuppgift 3/Damasteel AB

Skapad 2020-05-27 16:48 i Högbergsskolan Tierp
Fyra uppgifter. Individuella. Närmare information finns i OneNote/Innehållsbibliotek/Prov och examinationsuppgifter.
Gymnasieskola 2

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Företagens roll och villkor i samhället.
Beskriver översiktligt
... utförligt
... utförligt och nyanserat
Ny aspekt
Företagsekonomiska begrepp, metoder, modeller och teorier.
Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder. Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.
Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: