Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris NP engelska Delprov A

Skapad 2020-05-27 22:39 i Parkskolan Norrtälje
Bedömningsmatris utifrån skolverkets bedömningsanvisningar NP 19/20.
Grundskola 6 Engelska

Muntlig framställning

  • En  4-6   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • En  4-6   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  • En  4-6   Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  • En  4-6   Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig framställning
  • En  E 6
Du visar att du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du visar att du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  • En  E 6
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du göra enstaka enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du göra enkla förbättringar av dina egna framställningar.
  • En  E 6
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  • En  E 6
Du kan välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av några strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: