Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris NP engelska Delprov B

Skapad 2020-05-27 23:11 i Parkskolan Norrtälje
Bedömningsmatris utifrån skolverkets bedömningsanvisningar NP 19/20.
Grundskola 6 Engelska

Hörförståelse och läsförståelse

  • En  4-6   Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  • En  4-6   Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • En  4-6   Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  • En  4-6   Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
  • En  E 6
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  • En  E 6
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  • En  E 6
Du kan välja och använda dig av någon strategi för lyssnande.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande.
Läsförståelse
  • En  E 6
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  • En  E 6
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  • En  E 6
Du kan välja och använda dig av någon strategi för läsning.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: