Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 7-9 Österslättsskolan, Karlshamn

Skapad 2020-05-28 13:12 i Österslättsskolan Karlshamn
Detta är en ämnesmatris som används åk 7-9 i teknik Österslättsskolan, Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Teknik

Denna matris används i åk 7-9. Det innebär att dina förmågor bedöms i matrisen. Matrisen uppdateras efter varje arbetsområde. Uppdateringen kan följas av en kommentar.

Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsivå 2
Kvalitetsnivå 3
Undersöka tekniska lösningar
Kan beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar.
Kan beskriva hur de ingående delarna samverkar.
Kan beskriva hur de ingående delarna samverkar och kan också visa på andra liknande lösningar.
Undersöka olika material
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring likheter och skillnader mellan några olika material.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring likheter och skillnader mellan några olika material.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring likheter och skillnader mellan några olika material.

Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsivå 2
Kvalitetsnivå 3
Konstruktionsarbeten
Kan genomföra konstruktionsarbeten genom att pröva idéer till lösningar samt utforma enkla modeller.
Kan genomföra konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva idéer till lösningar samt utforma utvecklade modeller.
Kan genomföra konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade modeller.
Programmering
Kan genomföra programmeringsarbeten.

Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsivå 2
Kvalitetsnivå 3
Begreppsförmåga
Kan använda enkla ämnesspecifika begrepp.
Kan använda utvecklade ämnesspecifika begrepp.
Kan använda välutvecklade ämnesspecifika begrepp.
Dokumentation i form av skisser och rapporter.
Kan göra enkla skisser och rapporter där arbetet till viss del är synliggjort.
Kan göra utvecklade skisser och rapporter där arbetet är relativt väl synliggjort.
Kan göra välutvecklade skisser och rapporter där arbetet är väl synliggjort.
Ritningar
Kan göra enkla ritningar i två vyer och måttsätter dessa.
Kan göra utvecklade ritningar i tre vyer och måttsätter dessa i stort sätt korrekt.
Kan göra välutvecklade ritningar i tre vyer och måttsätter dessa korrekt.
Digital dokumentation
Kan göra digital dokumentation i form av skiss eller ritning.

Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsivå 2
Kvalitetsnivå 3
Teknik-utvecklingens konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsivå 2
Kvalitetsnivå 3
Drivkrafter för teknikutveckling
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar därmed på viss förståelse för drivkrafter för teknikutveckling.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar därmed förståelse för drivkrafter för teknikutveckling.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar därmed god förståelse för olika drivkrafter för teknikutveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: