Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2020-05-28 13:50 i Hosjöskolan Falun
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Behöver träna mer för att nå grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har mer än grundläggande kunskaper
Skönlitteratur (läsa)
Du kan använda dig av olika lässtrategier och utifrån egna erfarenheter tolka budskap i olika skönlitterära texter Vi har läst blanda annat Springtjuven och arbetar med läsförståelse
Faktatext (skriva)
Du kan sammanfatta fakta från en källa i en tankekarta och utifrån den skriva en fungerande faktatext. Vi har arbetat med att göra filmanalyser
Berättande text (skriva)
Du skriver med begripligt innehåll och fungerande struktur (röd tråd och grundläggande stavning och fungerande användning av skiljetecken) Vi skriver bland annat om Huset
Återberättande text (skriva)
Du kan skriva en återberättande text utifrån något vi har varit med om. Vi har skrivit om Vinterdagen
Stavning
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet. Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden. Tempusbruket används.
Nordiska språken och minoritetsspråk i Sverige
Du känner till någon likhetet och skillnad i de nordiska språken och känner till vilka minoritetsspråk är.
Muntlig redogörelse
Du kan förbereda och genomföra en redovisning
Kombinera text och bild
Du kan kombinera text och bild i olika berättelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: