Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell - Vem är jag? (Och vem vill jag vara?)

Skapad 2020-05-30 11:55 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Detta är ingen betygsmatris, utan en formativ matris där du kan se var du befinner dig just nu, och i just denna aktuella novell. Som du kan se är det samma matris som vi har gått igenom, och som du har skrivit utifrån. Läs det som står i rutorna ordentligt, så att du kan se vad, och inom vilka aspekter, du behöver utveckla.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Genre: Novell
Jag har gjort ett försök att skriva min text i novellform.
Det märks tydligt att jag har skrivit texten i novellform.
Jag har följt novellens mönster för struktur och språk på ett levande sätt.
Jag har följt novellens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösningar.
Jag har en början – mitt – slut.
Jag har med miljöbeskrivning och personbeskrivning i min text.
Jag har med mijöbeskrivning, personbeskrivning och gestaltningar i min text.
Jag använder sammanhangssignaler som uttrycker tid som t ex medan, efter ett tag, därefter, slutligen.
Jag använder sammanhangssignaler som uttrycker tid som t ex medan, efter ett tag, därefter, slutligen.
Jag låter innehåll, struktur och språk samspela på ett väl fungerande sätt.
Mottagare
Jag tror att texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett ska kunna ta till sig och förstå innehållet.
Jag tror att läsaren förstår min text och dess syfte (t ex roa, övertyga, informera, beröra…).
Jag tror att texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte.
Jag tror att texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte.
Meningar
Jag använder mig oftast av en fungerande meningsbyggnd där meningarna är enkelt konstruerade och ganska korta.
Jag varierar meningarnas längd och ordföljden.
Jag varierar meningarnas längd och ordföljden på ett mer avancerat sätt bl a genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad.
Jag varierar meningarna mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten.
Struktur
Jag använder mig av styckeindelnig.
Jag använder mig av styckeindelng som underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållande helhet.
Jag använder mig av väl fungerande styckeindelnig – ofta med tydliga kärnmeningar.
Jag använder mig av väl fungerande styckeindelnig med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt.
Jag varierar styckenas längd, vilket inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.
Jag tycker att min text är logiskt uppbyggd.
Jag anser att texten är relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor.
Jag anser att texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och att den inte har omotiverade tankeluckor. I min text kan det finnas medvetna och motiverade tomrum.
Skiljetecken
Jag använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett lämpligt sätt.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett begripligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.
Dessa tecken följs av stor bokstav (versaler).
Jag använder oftast liten (gemener) och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder liten och stor bokstav på ett utmärkt sätt.
Respons och bearbetning
Efter respons bearbetar jag min text i någon mån.
Efter respons bearbetar jag min text genom att ändra, lägga till eller dra ifrån.
Efter respons bearbetar jag min text efter att först ha värderat responsen och tänkt igenom på vilket sätt jag kan förbättra.
Efter respons bearbetar jag min text på ett väl fungerande sätt. Värderar, reflekterar, omarbetar, reflekterar igen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: