Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reception: förståelse av det man läser på målspråket

Skapad 2020-05-31 18:48 i Torpskolan Lerum
Förståelse av det man läser på målspråket
Grundskola 7 – 9 Engelska

Läsförståelse på målspråket

Reception - förståelse av det man läser på målspråket

E
C
A
Vad du förstår
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Hur du visar vad du förstått
Du kan visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan visa din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du kan visa din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier: hur du arbetar
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för läsning
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Vad du väljer och hur du använder det
Du kan välja texter från olika medier samt med viss relevans an¬vända det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: