Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris: SPANSKA

Skapad 2020-06-01 16:04 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

E
C
A
Tala
Eleven kan i tal formulera sig enkelt och begripligt. Har ett enkelt och begripligt uttal och samtal. Eleven kan använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med relativt tydligt tal. Eleven kan använda några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett tydligt tal och visst flyt i språket. Anpassar i någon mån samtalet till syfte, mottagare och situation Eleven kan använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Skriva
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i skrift formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Läsa och förstå
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna och förstå
Eleven kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt talat enkelt språk.
Eleven kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta nyanser och detaljer i tydligt talat enkelt språk.
Realia
Eleven kan ge exempel på saker som är typiska för området där språket används. Eleven kan även göra enstaka jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Eleven kan ge flera exempel på saker som är typiska för området där språket används. Eleven kan även göra enkla jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Eleven kan ge ett flertal exempel på saker som är typiska för området där språket används. Eleven kan även göra utvecklade jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: