Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik - åk 3, 2020 Delprov A

Skapad 2020-06-03 10:04 i Västra Karups skola Båstad
Delprov A prövar elevens förmåga att lösa problem, kommunicera och resonera matematik muntligt samt att använda matematiska metoder och begrepp inom algebra.
Grundskola 3 Matematik
Bedömningskriterier
Ej nått kravnivån
Grön markering visar att eleven ej nått kravnivån.
Grundläggande förmåga
Grön markering visar att eleven nått kravnivån men med låg marginal gällande bedömd förmåga.
God förmåga
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån gällande bedömd förmåga.
Problemlösningsförmåga
Tolkar de algebraiska uttrycken och använder någon strategi för att lösa uppgiften.
Metod- och begreppsförmåga
Hanterar likhetstecknet på ett fungerande sätt och visar kunskap om olika begrepp i uppgiften som till exempel lika med, additionstecken och hälften.
Resonemangsförmåga
För och/eller följer enkla resonemang kring uppgiften.
Kommunikationsförmåga
Deltar i samtalet kring uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: