Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text

Skapad 2020-06-03 15:02 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 2

Skriftlig framställning

F
E
D
C
B
A
Utredande text
Välja information från texthäftet, sammanställa i en utredande text och besvara frågeställningen
Texten uppfyller inte helt kriterierna för E
Med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta skriva en utredande text som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Kunna tillämpa regler för citat- och referatteknik och i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Texten uppfyller hälften eller mer av det som krävs för C.
Med utgångspunkt från källorna skriva en utredande text som är sammanhängande, väldisponerad och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonera och dra slutsatser utifrån resonemang. Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Språket är klart.
Texten uppfyller hälften eller mer av det som krävs för A.
Med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Texten innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonera och dra välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån resonemang. Språket är träffsäkert.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: