Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK Lgr11, bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg

Skapad 2011-12-06 19:45 i Maria Parkskolan Helsingborg
Lämplig att använda i åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Matematik
-------------->
-------------->
-------------->
-------------->
VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD
En uppgift som inte är ett problem är en rutinuppgift, som man löser utan att behöva tänka så mycket. (Procedurförmåga) Väljer och använder lämplig matematisk metod, t.ex. huvudräkning, skriftliga beräkningar, användning av miniräknare och andra digitala verktyg.
  • Ma
Behöver hjälp med att välja och använda lämplig metod för att försöka lösa uppgiften. Behöver t.ex. konkret material (kottar eller bilder) eller tydliga instruktioner som hjälp.
Behöver viss hjälp med att välja och/eller använda lösningsmetod.
Väljer och använder en lämplig metod för att lösa uppgiften, men inte alltid den lämpligaste utifrån uppgiften.
Väljer och använder den mest lämpliga metoden för att lösa uppgifter.
RESONERA (föra och följa matematiskt resonemang)
Att komma fram till och följa med i en matematisk tankegång genom att utveckla och utvärdera matematiska argument t.ex. att motivera varför man använder ett visst räknesätt.
  • Ma
Gör ett försök att föra en matematisk tankegång saknar metoder för att komma vidare.
För en matematisk tankegång som kan vara svår att följa.
För en matematisk tankegång genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
För en matematisk tankegång genom att ställa och besvara frågor samt för resonemanget vidare.
Gör ett försök att följa ett matematiskt resonemang men saknar förståelse för metoder.
Följer en matematisk tankegång. Ställer frågor som inte alltid är viktiga i sammanhanet.
Följer en matematisk tankegång. Ställer frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Följer en matematisk tankegång. Ställer frågor som i huvudsak hör till ämnet och för resonemanget vidare.
KOMMUNICERA
Visa/berätta/förklara hur man tänkt. Utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer.
  • Ma
Använder egna ord för att beskriva och förklara t.ex. vardagsuttryck som "plussa" .
Använder ett matematiskt språk och symboler (väl kända ord och begrepp) blandat med vardagsuttryck.
Använder oftast ett matematiskt språk t.ex. addera och matematiska symboler i kända situationer/sammanhang.
Använder ett matematiskt språk och matematiska symboler korrekt och i olika situationer.
Behöver stödfrågor för att redovisa muntligt.
Den muntliga redovisningen går att följa men vissa delar saknas.
Den muntliga redovisningen är tydlig.
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg.
Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa men vissa steg i lösningen saknas.
Den skriftliga redovisningen går att följa.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad.
Saknar bilder som förtydligar uppgiftens innehåll.
Försöker använda bilder som förklarar uppgiftens innehåll.
Använder bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.
Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.

Ny rubrik

-------------->
-------------->
-------------->
-------------->
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: