Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk år 1-3

Skapad 2020-06-07 10:53 i Mariedalsskolan Varberg
En matris med kunskapskraven i svenska som andraspråk att använda för åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

En matris med kunskapskraven i svenska att använda för åk 1-3. Då ruta åk 1, åk 2 eller kunskapskraven åk 3 är ifyllda innebär det att eleven uppnått förväntad kunskapsnivå för respektive årskurs. Om rutan tränar är ifylld betyder det att eleven arbetat med kunskapskravet men inte visat förväntade kunskaper. Är ingen ruta ifylld har kunskapskravet inte arbetats med ännu.

Tränar
Åk 1
Åk 2
Kunskapskraven åk 3
Läsa och skriva
Eleven kan läsriktning och bokstävers form och ljud samt sambandet mellan ljud och bokstav
Läsa och skriva
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsa och skriva
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Läsa och skriva
Eleven kan alfabetet och alfabetisk ordning
Läsa och skriva
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Läsa och skriva
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Läsa och skriva
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Läsa och skriva
samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Läsa och skriva
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter
Berättande texter och sakprosatexter
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Språkbruk
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Språkbruk
Eleven inser att det är skillnad på tal- och skriftspråk och att språket kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
Språkbruk
Eleven kan vardagliga ords betydelse.
Tala, lyssna och samtala
Eleven har strategier för att lyssna, förstå och göra sig förstådd.
Tala, lyssna och samtala
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Tala. lyssna och samtala
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Tala, lyssna och samtala
Eleven kan lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: