Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruera en pappersförpackning

Skapad 2020-06-08 16:45 i Kronaskolan F-3 Ale
Planera och konstruera en pappersförpackning
Grundskola 4 Teknik
------------------------->
-------------------------->
------------------------->
Jag kan
konstruera
  • Tk  E 6
bygga en enkel pappersförpackning. Jag har tänkt på EN av följande saker när jag konstruerade: tål den transport, är den lätt att använda, vilken reklam eller information som finns på, vilka lås eller flikar som används, om den är anpassad för det som den ska användas till.
bygga UTVECKLAD pappersförpackning. Jag har tänkt på TRE av följande saker när jag konstruerade: tål den transport, är den lätt att använda, vilken reklam eller information som ska finnas, vilka lås eller flikar som används, om den är anpassad för det som den ska användas till.
bygga VÄLUTVECKLAD pappersförpackning. Jag har tänkt på FYRA av följande saker när jag konstruerade: tål den transport, är den lätt att använda, vilken reklam eller information som ska finnas, vilka lås eller flikar som används, om den är anpassad för det som den ska användas till.
Jag kan
Utveckla
  • Tk  E 6
med hjälp av lärare eller kompisar ge förslag på hur jag själv kan arbeta vidare med min pappersförpackning om det blir problem.
med lite hjälp av kompisar ge förslag på hur jag själv kan arbeta vidare med min pappersförpackning om det blir problem.
komma på olika förslag på hur jag själv kan arbeta vidare med min pappersförpackning om det blir problem.
Jag kan
Dokumentera
  • Tk  E 6
visa med skisser, modeller eller texter hur jag ska arbeta. Någon annan FÖRSTÅR DELVIS vad jag menar.
visa med skisser, modeller eller texter hur jag ska arbeta. Någon annan FÖRSTÅR vad jag menar.
visa med skisser, modeller eller texter hur jag ska arbeta. Någon annan FÖRSTÅR vad jag menar för jag har med MÅNGA detaljer på ett TYDLIGT sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: