Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, centralt innehåll, Höjdenskolan åk 1-3

Skapad 2020-06-10 15:28 i Höjdenskolan F-3 Färgelanda
Centralt innehåll teknik
Grundskola 1 – 3 Teknik

Centralt innehåll teknik

Tekniska lösningar

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven vet vad datorer används till och känner till några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, t.ex tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
Eleven har kunskap om de tekniska lösningar som ligger bakom några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion. Ex föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
Eleven känner till några tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
Eleven har kunskap om olika former av material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
Eleven kan enkla ord och begrepp för att benämna och samtala kring tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven arbetar undersökande kring hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Eleven utvecklar egna konstruktioner där han/hon tillämpar enkla mekanismer.
Ny aspekt
Eleven kan styra föremål med hjälp av programmering.
Eleven dokumenterar sitt arbete i form av enkla skisser, bilder samt fysiska modeller och digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven har kunskap om några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
Eleven har kunskap om hur föremålen i elevens vardag förändrats över tid.
Eleven arbetar på ett säkert sätt vid teknikanvändning, till exempel när han/hon hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: