Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dino- ta ställning i frågor

Skapad 2020-06-11 11:37 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 6 Biologi Kemi Fysik

Förmåga att ta ställning och motivera:

Denna aspekt handlar om att ta ställning i frågor med ett naturvetenskapligt innehåll och kunna mativera sitt ställningstagande.

Rubrik 1

Ta ställning i frågor:
Nivå 1
Enkelt (E)
Nivå 2
Utvecklat (C)
Nivå 3
Välutvecklat (A)
Aspekt 1
- Vad tycker du i den här frågan? - Varför tycker du så? - Finns det argument både för och emot? - Finns det naturvetenskapliga argument i den här frågan? - Vilka argument är viktigas i den här frågan? - Varför är just de här argumenten viktiga? - Varför tror du att människor tycker olika i de här frågan? - Vad kan ditt (och andras) ställningstagande i den här frågan leda till?
Eleven kan göra ett eget ställningstagade. Eleven kan motivera sitt ställningstagande.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande med sakliga atgument (inklusive naturvetenskapliga argument). Eleven kan utvekla och beskriva sina argument.
Eleven kan göra ett eget ställningstagande. Eleven kan motivera sitt ställningstagande med sakliga argument (inklusive naturvetenskapliga argument), såväl för som emot. Eleven kan sklija mellan argument som baseras på fakta respektive värderingar. Eleven kan utveckla och beskriva sina argument. Naturvetenskapliga argument är relevanta och korrekta. Eleven kan beskriva tänkbara konsekvenser av olika ställningstaganden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: