Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesmatris - Fysik 4-6 v2

Skapad 2020-06-11 14:39 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Fysik

Mall för att välja ut det som bedöms i ett arbetsområde

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle"
Samtal och diskussioner
förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter i diskussioner som rör energi, teknik, miljö, och samhälle.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.
Värdera & använda informationen
förmåga att resonera om informationens och källornas användbarhet samt förmåga att anpassa informationen till sammanhanget vid användning av den i diskussioner, skapande av texter och andra framställningar.
  • Fy  E 6
  • Fy  C 6
  • Fy  A 6
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för enkla resonemang. du gör viss anpassning till sammanhanget
Du för utvecklade resonemang. du gör relativt god anpassning till sammanhanget
Du för välutvecklade resonemang. du gör god anpassning till sammanhanget

Genomföra undersökningar

förmåga att: "genomföra systematiska undersökningar i fysik"
Genomföra & planera
förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån samt förmåga att använda utrustning undersökningarna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar med viss vägledning enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Utvärdera & dokumentera undersökning
förmåga att jämföra resultaten och resonera om likheter och skillnader och vad det kan bero på samt förmåga att förbättra undersökningen samt förmåga att göra dokumentationer av undersökningar med text och bild
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader samt bidra till förslag kring förbättringar Du kan göra enkla dokumentationer
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag som efter någon någon bearbetning kan förbättra undersökningen Du kan göra utvecklade dokumentationer
Du kan föra väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader samt ge förslag som kan förbättra undersökningen Du kan göra välutvecklade dokumentationer

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället"
Kunskaper & resonemang
- förmåga att visa kunskaper om fysikaliska fenomen genom att ge exempel och beskriva dessa med hjälp av fysikens begrepp och förmågan att berätta om några vetenskapliga upptäckter och deras betydelser för människans levnadsvillkor. - förmåga att relatera till några fysikaliska samband vid resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus och visar då på fysikaliska - förmåga att förklara och visa samband kring energikällor, energianvändning och isolering med koppling till energins oförstörbarhet och flöde. - förmåga att förklara visa på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du visar grundläggande kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang Du kan beskriva och ge exempel med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde Du beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse samt för enkla resonemang
Du visar goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Du kan förklara och visa på något enkelt samband samt med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde Du förklarar och visar på samband kring himlakroppars rörelse samt för utvecklade resonemang
Du visar mycket goda kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang Du kan förklara och visa på olika enkla samband samt med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde Du förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse samt för välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: